Registrering av material i kontakt med livsmedel, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information till dig som ska anmäla en registrering av material som kommer i kontakt med livsmedel.

Verksamheter som är undantagna från registreringsplikten för FCM (Food Contact Materials):

  • Verksamheter som under ett räkenskapsår beräknas ha en omsättning avseende FCM som understiger 80 000 kronor.
  • Verksamheter som beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
  • Restauranger och andra som hanterar FCM.

Lagstiftningen om kontaktmaterial riktar sig till de företag som tillverkar eller släpper ut dessa material eller produkter på marknaden, inte till de livsmedelsföretagare som använder kontaktmaterialen. Du som till exempel har en restaurang eller annan verksamhet som använder köksmaskiner med mera, behöver inte göra någon särskild registrering för kontaktmaterial. Hur ni hanterar dem tas om hand i den vanliga kontrollen som miljöenheten gör hos er.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa