Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att lämna uppgifter om en livsmedelsverksamhet i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner!

Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Miljö och bygg behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya risklassningsmodell.
Om verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.
E-tjänsten består av dessa delar: aktör, anläggningsinformation, riskomklassningsuppgifter eventuell preliminär riskklassning samt övrig information. 

Livsmedelsföretagare
Du kommer behöva lämna uppgifter om livsmedelsföretagaren, alltså det företag eller den organisation som driver verksamheten. Det kan till exempel vara ett bolag, en enskild näringsidkare, en kommun eller en förening. Fortsättningsvis säger vi "företag".
Kommunen behöver uppgifterna för att identifiera vem som är ansvarig för verksamheten, och för att veta vart man ska skicka till exempel brev och fakturor. 

Information om anläggningen/verksamheten
Du behöver antingen välja anläggningen från listan eller ange anläggningsinformation manuellt (namn och adress).

Uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell
Du kommer behöva ange:

  • Huvudsaklig inriktning
  • Aktiviteter
  • Produktgrupper
  • Omfattning
  • Tredjepartscertifiering

Preliminär riskklassning
Utifrån de uppgifter du lämnas tilldelas verksamheten en preliminär riskklassning. Riskklassningen visar hur många kontroller verksamheten kommer att få under en femårsperiod. Miljö och bygg kommer att gå igenom inskickade uppgifter innan riskklassningen fastställs med ett beslut. Beslutet kommer att skickas ut i slutet av 2023.

Övrig information
I slutet av e-tjänsten finns det möjlighet att ange övrig information.

Logga in
För att använda e-tjänsten loggar du in med ditt BankID. Du som loggar in blir uppgiftslämnare i ärendet. Det finns möjlighet att ange annan kontaktperson. I e-tjänsterna kan du välja att hämta företagsuppgifter ifrån Bolagsverket, Statistiskmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.
Du kan när som helst under din registrering spara och välja att försätta senare genom att gå in på "Meny" längst upp på sidan och gå vidare till "Min sida".

 

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@mariestad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa