Sök kontakt med familjerätten

LÄS MER

Detta är familjerätt

Till familjerätten kan du vända dig för fastställande av faderskap, adoption, rådgivning i familjerättsliga frågor, samarbetssamtal eller frågor som rör vårdnad- boende och umgänge. Du hittar oss som arbetar med barn, unga och familjer på Lotsen som ligger vid sjukhuset i Mariestad.

All service från familjerätten är kostnadsfri.

Faderskap

När ett barn föds av en mamma som är ogift, skild eller änka måste faderskapet bekräftas. Bekräftelsen av faderskapet görs av familjerätten. Om faderskapet är osäkert kan DNA- testning användas som hjälp att fastställa vem som är fader till barnet. Vid besöket hos oss kan ni även anmäla gemensam vårdnad.

Föräldraskap

Föräldraskap bekräftas av familjerätten när ena kvinnan i en samkönad kvinnlig relation genomgår en assisterad befruktning. Hennes registrerade partner, maka eller sambo blir då förälder enligt lagens mening. Vid besöket hos oss kan ni även anmäla gemensam vårdnad.

Adoption

Vid adoption av ett barn måste ni ha ett medgivande från socialnämnden. Innan ansökan görs ska ni gå en föräldrautbildning. Därefter görs en utredning som bedömer er allmänna lämplighet och socialnämnden fattar ett beslut.

Rådgivning

Familjerätten svarar på familjerättsliga frågor exempelvis kring barns boende, umgänge, underhållsstöd etc.

Samarbetssamtal

Vid konflikter efter skilsmässa och separation erbjuder vi samarbetssamtal för att föräldrar ska kunna hitta bra lösningar för barnet. Samarbetssamtal är frivilliga och de registreras inte.

Informationssamtal inför vårdnadstvister

Om man ska driva en rättsprocess i Tingsrätten avseende vårdnad, boende och umgänge behöver man from och med 1 januari 2022 först ha ett varit på ett informationssamtal hos familjerätten. I informationssamtalet får båda parterna information som syftar till att hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna kommer också erbjudas samarbetssamtal, om det inte är olämpligt, och efter behov erbjudas eller vägledas till stöd och hjälp i annan form. Ett samtalsintyg upprättas i samband med samtalet, om man inte kommer överens om en lösning för barnet och väljer att gå vidare med en rättsprocess lämnas intyget sedan in till Tingsrätten.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Du som förälder kan få hjälp med att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge och skriva avtal om detta. Avtalet har samma rättsliga status som en dom i domstol.

Vårdnads- , boende- och umgängesutredningar

På remiss från tingsrätten görs utredningar om vårdnad, boende och umgänge för barn i situationer där föräldrarna är oense. Dessa utredningar syftar till att ge tingsrätten ett underlag för beslut. Utredaren har enskilda samtal med föräldrarna, träffar barnen och begär uppgifter från exempelvis skola och barnomsorg.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa