Begära ersättning - Förtroendevald

LÄS MER

Använd e-tjänsten för att söka fram de sammanträden du deltagit i och ska söka ersättning för. Du kan även söka ersättning för förlorad arbetsinkomst, reseersättning etc. Efter att din ansökan är godkänd och attesterad skickas informationen vidare till lönesystemet och ersättningen betalas ut närmast efterkommande löneutbetalningsdag.

Länk till arvodesreglementet för förtroendevalda når du genom att klicka här.

Länk till lathund för användande av e-tjänsten når du genom att klicka här.

Frågor om e-tjänsten

Gustav Sandstedt
gustav.sandstedt@gullspang.se
0506-36383

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank ID