Språkvän och Språkvän Online, intresseanmälan

LÄS MER

I projektet Språkvän matchas personer fysiskt eller digitalt ihop utifrån gemensamma intressen.  Vi också genomför gruppaktiviteter där språkvänner umgås tillsammans. Vi har fysiska och  digitala träffar. Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för att kunna administrera ditt önskemål om en matchning, en digital matchning och / eller ditt deltagande i våra gruppaktiviteter.

Fysisk matchning: Först kontaktar vi dig för en kort intervju där du får berätta om dig och dina intressen. Vi hör av oss när vi hittar en språkvän som vi tror kommer att passa dig. Vi bestämmer först en tid för en kort presentation tillsammans. Därefter bestämmer ni själva hur ofta och på vilket sätt ni vill träffas.  Det kan innebära att ni tar en fika ihop, promenerar eller på valfritt sätt umgås tillsammans utifrån era respektive intressen. 

Digital matchning: Först kontaktar vi dig för en kort intervju på telefon där du får berätta om dig och dina intressen. Vi hör av oss när vi har hittat någon och meddelar hur ni kan få kontakt med varandra. Det kan vara trevlig med videosamtal där ni kan se varandra, men vanligt telefonsamtal är också bra. 

Som matchade språkvänner eller språkvänner online förbinder ni er inte till något utan får själva känna efter om ni vill fortsätta att ha kontakt eller att ses. Alla Språkvän-matchningar, digitala matchningar och deltagande i gruppaktiviteter är frivilliga och sker utan ersättning. För att delta i projektet måste du vara minst arton år.

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa