Folköl, anmälan och avregistrering av försäljning

LÄS MER

Om du vill sälja folköl måste du anmäla det till kommunen. Du måste även anmäla om butiken/försäljningsstället byter ägare eller om du inte längre vill sälja folköl.

Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har registrerats hos kommunen.

Kostnad

En tillsynsavgift på 1500 kronor (enligt gällande taxa) tillkommer årligen. Det kostar inget att anmäla försäljning av folköl.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten