Folköl, anmälan och avregistrering av försäljning

LÄS MER

Om du vill sälja folköl måste du anmäla det till kommunen. Du måste även anmäla om butiken/försäljningsstället byter ägare eller om du inte längre vill sälja folköl. 

Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har registrerats hos kommunen.

Denna e-tjänst är endast till för verksamheter inom Mariestads kommun. Verksamheter tillhörande Töreboda och Gullspång hänvisas till TIS.

Kostnad

En tillsynsavgift enligt gällande taxa tillkommer årligen. Det kostar inget att anmäla försäljning av folköl.