Anläggningsbidrag, ansökan

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för ansökan om anläggningsbidrag till din förening.
Information om vart den ska skickas hittar du längst ned på blanketten.

Se krav för e-tjänsten vilka bilagor som måste bifogas för att ansökan ska vara komplett.
Denna information hittar du även på ansökningsblanketten.
Villkor:
Anläggningen ska ligga i Mariestads kommun.
Anläggningen ska vara föreningsägd eller omfattas av hyresavtal.
Anläggningen ska vara i aktivt bruk.
Ansökan:
Bidragsansökan ska inkomma till fritidskontoret senast den 30 april.
 Bidraget:
Anläggningsbidraget betalas ut till respektive förening som beviljats bidrag senast den 30 juni.
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Senaste årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk redovisning
  • Revisionsrapport
  • Redovisning där det framgår vad de ansökta medlen ska användas till
  • Redovisning av aktiva medlemmar från föregående verksamhetsår i åldern 7-20 år
  • Program för drog-och alkoholförebyggande arbete i föreningen.