Starta förening, startbidrag och registrering i föreningsregistret, ansökan

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för ansökan om startbidrag och registrering i kommunens föreningsregister.
Information om vart den ska skickas hittar du längst ned på blanketten.

Se krav för e-tjänsten vilka bilagor som ska bifogas för att ansökan ska vara komplett.

Ändamål:
Bidrag till nystartad förening som bedriver regelbunden verksamhet får startbidrag.
Villkor:
Konstituerande årsmöte ska ha hållits med val av styrelse och revisor samt antagande av föreningsstadgar.
Bidrag:
Bidrag utgår med tre grundbelopp ( 3 x 400kr )

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Årsmötesprotokoll