Verksamhetsbidrag, ansökan

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för ansökan om verksamhetsbidrag.
Information om vart den ska skickas hittar du längst ned på blanketten.
Se krav för e-tjänsten vilka bilagor som måste bifogas för att ansökan ska vara komplett.

Denna information finns även på ansökningsblanketten.

Ändamål:
Bidraget är ett stöd till föreningens verksamhet för barn och ungdomar.
Villkor:
Verksamhetsbidrag utgår till förening med minst tio aktiva medlemmar.
Bidrag:
Verksamhetsbidrag utgår till förening som har redovisat minst 15 sammankomster under föregående kalenderår.
Storlek:
Antal medlemmar och sammankomster under föregående kalenderår avgör bidragets storlek.
Som sammankomst berättigad till aktivitetsstöd räknas:
En aktivitet som är beslutad och ekonomiskt planerad av föreningen.
Består av minst tre deltagare (7-20 år)
Varar i minst 60 minuter inklusive samling, aktivitet och återsamling.
Ansökan:
Kan ske under hela året.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Senaste årets verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk redovisning
  • Revisionsrapport
  • Redovisning av föregående års sammankomster
  • Program för drog-och alkoholförebyggande arbete i föreningen.