Faderskap/föräldraskap, bekräftelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att fastställa faderskap/föräldraskap.

Fyll i e-tjänsten för att bekräfta/fastställa föräldraskap/faderskap.  Du kan också fylla i e-tjänsten för att bekräfta/fastställa föräldraskapet/faderskapet innan barnet är fött. Under normala omständigheter kallas förstagångsföräldrar till besök, men under coronapandemin skickas dokumenten hem för påskrift.

Du kan läsa mer om faderskap och föräldraskap via länken nedan: 

Faderskap och föräldraskap - Mariestads kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa