Upphörande av försäljningstillstånd av tobak inom detaljhandeln, anmälan

LÄS MER

Här kan du anmäla att du vill avsluta ditt försäljningstillstånd av tobak. När tillståndet upphört får du ett beslut skickat till dig.  Du kan samtidigt som du anmäler upphörd försäljning av tobak anmäla att du också upphör med försäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare. Socialnämnden kan komma att kontakta dig för att bekräfta att det är du som har anmält att du vill upphöra med försäljningen.

Mer information om tillstånd och avgifter hittar du på www.mariestad.se. För att få närmare information  kan du kontakta socialnämnden via e-post på adress: social@mariestad.se eller Karin Utbo på telefonnummer: 0501- 756301.­ 

Behandling av personuppgifter