Ändring av tillståndspliktig försäljning av tobak inom detaljhandeln, anmälan

LÄS MER

Här kan du göra ändringar i din verksamhet med försäljningstillstånd.

Om du har ett försäljningstillstånd för tobak och ska göra förändringar i din verksamhet, exempelvis i form av ägarbyte eller nytt bolagsnamn, måste du anmäla förändringen till socialnämnden. Om någon köpt in sig i din verksamhet måste verksamheten redovisa varifrån köparen fått sina pengar och hur transaktionen av pengarna gått tillväga.

Anmälan om förändring ska göras i förväg eller så snabbt som möjligt om förändringen inte kunnat förutses.

Anledningen till att du måste anmäla ändringar gällande verksamhetens ägare eller företrädare är för att:

  • socialnämnden måste bedöma om de nya personerna är personligt och ekonomiskt lämpliga att ha inflytande i en verksamhet som säljer tobak.
  • socialnämnden måste utreda hur de som köpt in sig i bolaget har finansierat köpet.

Prövningen av den nya personen sker på samma sätt som vid ansökan om tillstånd.

Mer information om tillstånd och avgifter hittar du på www.mariestad.se. För att få närmare information  kan du kontakta socialnämnden via e-post på adress: social@mariestad.se eller Karin Utbo på telefonnummer: 0501- 756301.­ 

Behandling av personuppgifter